Se odločate za nakup novega avtomobila?

Vaše izrabljeno vozilo nam lahko vrnete

Ko napoči čas za slovo

Prepričani smo, da vam bo vaš novi Chevrolet mnoga leta vdano služil in skrbel za vožnje polne užitkov, a obenem vemo, da se bo nekega dne treba posloviti.

Pri Chevroletu v celoti izpolnjujemo vse zakonske obveze – vključno z našo zavezo recikliranja vozil. Vaše izrabljeno vozilo bomo brezplačno prevzeli in poskrbeli, da bo do 85 % starega vozila reciklirano ali ponovno uporabljeno. Sprejemamo tudi izrabljena vozila Daewoo.

Dostava

Zadnji lastnik vozilo dostavi najbližjemu partnerju v naši mreži pogodbenih podjetij za razgradnjo. Tam vozilo pregledajo in izdajo potrdilo o uničenju, ki ga boste potrebovali za odjavo vozila.

Predhodna obdelava in preprečevanje onesnaževanja

Najprej odstranijo akumulator in nevtralizirajo varnostne blazine. Nato odstranijo gorivo in druge delovne tekočine (npr. zavorno tekočino, tekočino v klimatski napravi, motorno olje in olje v menjalniku).

Razgradnja

Nato vozilo razgradijo in sestavne dele vrnejo v obtok kot rabljene dele ali jih uporabijo kot osnovo za obnovljene dele. Če je to ekonomsko sprejemljivo, odstranijo plastiko in steklo za recikliranje.

Skladiščenje

Okolju nevarne materiale zberejo in jih dostavijo specializiranim podjetjem za ponovno uporabo ali varno uničenje.

Drobilnica

Predhodno obdelana ogrodja dostavijo v drobilnico, ki izrabljena vozila predela v kose in jih razvrsti za nadaljnje recikliranje ali ponovno uporabo.

Tehnologija za drobilnico (PST)

Ločeni delci materialov iz drobilnice gredo v nadaljnjo obdelavo z različnimi tehnologijami (magnet, vrtinčasti tok, plavitev), ki omogočajo zagotovitev delcev materialov, primernih za uporabo v obliki dragocenih sekundarnih surovin.

Recikliranje/ponovna uporaba/odlagališča

Delce materialov iz drobilnice in obratov za drobilnico (PST) je možno reciklirati (npr. kot nadomestek za premog v plavžih ali v napravah za odstranjevanje vode iz blata) ali jih ponovno uporabiti v industriji cementa. Ta niz postopkov omogoča ponovno uporabo 85 % vozila in drastično zmanjša količino preostalih odpadkov za odlagališča.

Vsi pogodbeni obrati za razgradnjo izpolnjujejo vse zakonske zahteve in imajo potrdila neodvisnih strokovnjakov za delo v skladu z zakonom o izrabljenih vozilih. Strokovnjaki za recikliranje so pregledali vsakega od teh obratov, vse postopke in dokumentacijo za vse vhodne in izhodne material. Izpolnjevanje strogih Chevroletovih zahtev je zagotovljeno za vsako od teh podjetij.

Oblikovanje z rešitvami, primernimi za recikliranje

Chevroletova strategija oblikovanja z rešitvami, primernimi za recikliranje, je del naše odgovornosti za proizvode.